ES-SYSTEM Wilkasy

systemy oświetleniowe - zakład produkcyjny

****Strona główna****

 

KONTAKT

                                                                                                                                                    

ES - SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o.

Wilkasy, ul. Olsztyńska 2, 11 - 500 Giżycko

tel. 87 429 96 00, fax. 87 429 96 01

sekretariat.wilkasy@essystem.pl

Nr.  KRS:  0000015579  SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS

NIP:   845 - 17 - 15 - 188,   REGON:  510898680

Kapitał zakładowy:  63.741.500,00 PLN

 

 

HANDEL
W sprawach zapytań handlowych kontakt z Działem Handlowym ES-SYSTEM S.A.

tel. 12 656 36 33, 295 80 00

fax. 12 656 36 49

essystem@essystem.pl

 

 

USŁUGI

                                                                                                                                                    

W sprawach zapytań dotyczących usług kontakt z działem logistyki ES-SYSTEM Wilkasy.

tel./fax 87 429 96 03

logistyka.wilkasy@essystem.pl

 

 

OSOBY FUNKCYJNE

 

 

PREZES ZARZĄDU                       -          Piotr Zwolak

 

                                                                     87 429 97 07

 

WICEPREZES ZARZĄDU            -          Bożena Wandel

 

                                                                     87 429 96 06

 

DYREKTOR OPERACYJNY        -          Józef Mikulski

 

                                                                     87 429 96 07

 

DYREKTOR TECHNICZNY         -         Grzegorz Walczak

 

                                                                    87 429 96 80

 

DYREKTOR JAKOŚCI                 -          Andrzej Wereda

 

                                                                    87 429 96 97

 

SZEF BIURA SPÓŁKI                  -          Małgorzata Lacka

 

                                                                    87 429 96 57