ES-SYSTEM Wilkasy

systemy oświetleniowe - zakład produkcyjny

****Strona główna****

 

KRÓTKA HISTORIA ZAKŁADU

 

 

Zakład powstał we wrześniu 1947r. jako Warsztaty Wydzielone Naprawy Maszyn Rolniczych Państwowych Gospodarstw Rolnych w Giżycku. Do miejscowości Wilkasy nad jeziorem Niegocin zakłady przeniesione zostały w 1951r.

W 1957r. nastąpiła zmiana profilu produkcji przedsiębiorstwa na utrzymaną do dziś branżę oświetleniową. Początkowo produkowano sprzęt oświetleniowy powszechnego użytku. Od lat siedemdziesiątych przedsiębiorstwo specjalizowało się dodatkowo w oprawach przemysłowych i  przeciwwybuchowych.

Ostatnia nazwa przedsiębiorstwa przed prywatyzacją to: Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "POLAM - WILKASY" w Wilkasach k/Giżycka.

W okresie 1993 - 1996 przedsiębiorstwo przeszło restrukturyzację finansową. W dniu 5 lipca 1994r. zakłady zostały sprywatyzowane  w drodze tzw. "szybkiej sprzedaży". Nabywcą i inwestorem strategicznym przedsiębiorstwa została, jedna z największych w Polsce, Spółka Akcyjna "ELEKTRIM" w  Warszawie. Kupione przez "ELEKTRIM" zakłady zostały wniesione aportem do nowo utworzonej spółki pod nazwą "ELEKTRIM WILKASY" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wilkasach k/Giżycka.

W 1994r. na podstawie umowy licencyjnej zawartej z firmą Siemens w zakładzie w Wilkasach rozpoczęto produkcję wysokiej klasy opraw ulicznych SL - 100. Oprawy te, stosowane głównie przy kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego miast i gmin zostały zainstalowane dotychczas w ilości ponad 100 tysięcy sztuk. Sztandarowym przedsięwzięciem była modernizacja oświetlenia ulicznego w Krakowie, gdzie wymieniono oprawy w ponad 40 tysiącach punktów świetlnych, w tym zastosowano prawie 20 tysięcy opraw SL - 100.

W roku 1996, na podstawie wymagań określonych przez Centrum Naukowo Badawcze Kolejnictwa, opracowano w Wilkasach nową konstrukcję układu optycznego opraw SL -  100, co zaowocowało powstaniem modelu SL - 100/PKP, przeznaczonego specjalnie do oświetlenia terenów kolejowych. W grudniu 1997 roku oprawa SL - 100/PKP, jako pierwsza produkowana w kraju oprawa oświetleniowa, uzyskała świadectwo CNTK dopuszczające ten wyrób do  stosowania na terenach kolejowych.

Od 1 grudnia 1999 roku właścicielem firmy jest ES - SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, a  firma przejęła nazwę ES - SYSTEM Wilkasy sp. z o.o. Przedsiębiorstwo obecnie zatrudnia 491 pracowników. Asortyment produkowanych opraw oświetleniowych został rozszerzony o nowoczesne systemy opraw wnętrzowych i specjalistyczne oprawy zewnętrzne do oświetlenia elewacji obiektów architektury.

ES - SYSTEM S.A. to  największa polska firma w branży oświetleniowej z 15% udziałem w  segmencie profesjonalnej techniki oświetleniowej dla obiektów budownictwa:

          1.   Ogólnego,

          2.   Architektonicznego,

          3.   Mieszkalnego,

          4.   Przemysłowego,

          5.   Specjalistycznego,

          6.   Zewnętrznego.

Spółka tworzy wyspecjalizowaną Grupę Kapitałową z trzema własnymi zakładami produkcyjnymi, która wytycza kierunki rozwoju branży zarówno w  obszarze innowacyjnych rozwiązań technologicznych, energooszczędności oraz wzornictwa.

W Grupie Kapitałowej ES -  SYSTEM S.A. jest podmiotem dominującym. Podmioty zależne w firmie to: 

- oddziały handlowe:

          Kraków, Warszawa, Śląsk, Poznań, Gdańsk,

- zakłady produkcyjne:

          1.   ES - SYSTEM Wilkasy sp. z o.o.,

          2.   ES - SYSTEM NT sp. z o.o.,

oraz zagraniczne spółki handlowe:

          1.   ES - SYSTEM Scandinavia A.B.,