ES-SYSTEM Wilkasy

systemy oświetleniowe - zakład produkcyjny

****Strona główna****

 

POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

 

W ZAKRESIE OBRÓBKI MECHANICZNEJ, spółka wykorzystuje następujące technologie:

 

 • Wyoblanie -  które jest rodzajem plastycznej obróbki blachy. Wykorzystuje skłonność blach do odkształceń plastycznych bez przerwania ciągłości materiału. W efekcie ukształtowania krążka blachy uzyskujemy cienkościenną bryłę obrotową nieraz o bardzo skomplikowanym kształcie. Wskutek wywieranego przez narzędzie odkształcające nacisku blacha  przybiera kształt obracającego sie wzornika. Wzornik, na którym układany jest materiał wiruje razem z obrabianą blachą, dzięki czemu za pomocą tej metody można wykonywać elementy w kształcie brył obrotowych. Proces modelowania blachy odbywa się na  obrabiarce nazywanej wyoblarką.

 

 • Cięcie laserowe - które zapewnia powtarzalność wykonania części z dużą dokładnością. Wycinanie laserem to nowoczesna, najszybsza i  najdokładniejsza z obecnie stosowanych metod cięcia blach. Jej zalety to: gładka i czysta powierzchnia, oszczędność materiału poprzez występowanie wąskiej szczeliny cięcia, duża szybkość i  elastyczność procesu.

 

 • Wykrawanie na  prasie rewolwerowej - które odbywa się na maszynie wyposażonej w 3 torowy rewolwer narzędziowy. Posiada w sumie 51 stacji o maksymalnej średnicy narzędzia 88,9mm. Podnoszony stół szczotkowy o wymiarach 300mm x  300mm może być sterowany programem i unoszony na około 5mm, przez co osiąga sie dwie istotne rzeczy. Przemieszczana po stole blacha porusza sie bezkontaktowo nad systemem narzędzi, nie dopuszczając do powstawania jakichkolwiek rys. Inną sprawą jest to, że przy skierowanych do dołu operacjach kształtowania, dysze gwintowania pozwalają sie wyjmować z matrycy narzędziowej tak, że blacha może sie przemieszczać bez zagrożeń.

 

 • Cięcie gilotynowe blach

 

 • Obróbka skrawaniem - wykonywana na konwencjonalnych i sterowanych numerycznie tokarkach i frezarkach.

 

 • Zgrzewanie elektryczne oporowe

 

 • Gięcie na prasach krawędziowych

 

 • Wykrawanie na prasach mechanicznych

   

 • Profilowanie blach na automatycznej linii do profilowania - na której taśma z blachy stalowej przechodzi przez sekcje wykrawania, a następnie przez klatki z rolkami profilującymi, w których następuje proces modelowania blachy w celu uzyskania zamierzonego kształtu.

   

 

W ZAKRESIE ODLEWANIA ALUMINIUM, spółka wykorzystuje technologię odlewania ciśnieniowego, którą realizuje na maszynach ciśnieniowych o sile zwarcia 250 - 1000 ton, mogących wykonywać odlewy o masie od 0,10 - 3,50 kg.

W procesie odlewania ciśnieniowego, spółka wykorzystuje do obróbki odlewów technologie śrutowaniaoraz szlifowania na szlifierkach taśmowych.

 

 

W ZAKRESIE PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH, spółka wykorzystuje następujące technologie:

 

 • Wtryskiwanie tworzyw na wtryskarkach o sile zwarcia 50 - 1600 ton.

   

 • Termoformowanie - polegające na nadawaniu pożądanego kształtu detalu z płaskiej płyty materiału termoplastycznego, przy użyciu matrycy kształtowej i ogrzaniu materiału do odpowiedniej temperatury.

   

 • Ekstrudowanie - polegające na wykonywaniu profili ciągnionych z tworzywa termoplastycznego, które jest wstępnie przetworzone w wytłaczarce, a następnie wyciskane przez kształtowe narzędzie i przechodzi przez urządzenie kalibrujące, które nadaje ostateczny kształt detalu. Proces odbywa się w sposób ciągły, a żądaną długość detalu uzyskuje się poprzez odcinanie profilu piłą mechaniczną podążającą za profilem w czasie cyklu cięcia.

   

 • Przetwórstwo maty poliestrowej - polegające na kształtowaniu detalu z materiału termoutwardzalnego pod wpływem temperatury i wysokiego ciśnienia, które uzyskujemy z prasy, na której jest zamontowane narzędzie formujące detal.